Toàn Bộ về NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành tự động hóa là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành tự động hóa ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành tự động hóa hay không