Ngành Thiết Kế Đồ Họa (2022) Gen Z Định Hướng Nghề Nghiệp

✅ Hiểu ngành thiết kế đồ họa là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành thiết kế đồ họa
✅Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành thiết kế đồ họa hay không