Toàn Bộ về NGÀNH KỸ THUẬT (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành kỹ thuật là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành kỹ thuật ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành kỹ thuật hay không