NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ (2022) | Định Hướng Nghề Nghiệp

✅ Hiểu ngành kỹ thuật ô tô là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành kỹ thuật ô tô ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành kỹ thuật ô tô hay không