Toàn Bộ về NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành kỹ thuật máy tính là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành kỹ thuật máy tính ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành kỹ thuật máy tính hay không