[2022] Ngành IT có gì hot?

Đơn giản ngay cả những Apps đặt hàng như Go Jek, Beamin,… cứu đói bạn mỗi trưa cũng là sản phẩm của các đại thần trong ngành IT.
Thậm chí khi có ai đó “luộc” mất tài khoản Facebook, đập sập trang web nhà bạn thì nó cũng liên quan đến IT nốt!