NGÀNH HÀNG KHÔNG (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành hàng không là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành hàng không ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành hàng không hay không