NGÀNH F&B (2022) | Hướng Nghiệp – CAD

✅ Hiểu ngành F&B là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành F&B ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành F&B hay không