NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành công nghệ sinh học là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những lợi ích và những cái khó khăn của ngành công nghệ sinh học ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành công nghệ sinh học hay không