NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành cơ điện tử là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành cơ điện tử ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành cơ điện tử hay không