Toàn Bộ về NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN (2022) | Hướng Nghiệp

✅ Hiểu ngành an toàn thông tin là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành an toàn thông tin ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành an toàn thông tin hay không