Sức hút ngành Marketing đến từ đâu?

Ngành Marketing gắn liền với sự bùng nổ, sáng tạo và người làm marketing luôn tràn đầy sức trẻ và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt với thế hệ Gen Z, marketing chính xác là một trong những ngành học có sức hút cực khủng!