5 YẾU TỐ CẦN CÓ TRONG KHẢ NĂNG LẬP LUẬN

☑️Khả năng lập luận xuất phát từ tư duy nhìn nhận, phân tích vấn đề của mỗi người. Người có tư duy về logic và chuyên môn càng cao thì khả năng lập luận càng tốt.