Ngành Y Học (2022) | Định Hướng Nghề Nghiệp

✅ Hiểu ngành y là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống ✅ Những cái được và những cái mất của ngành y ✅ Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành y hay không