Trần Thiện Quang – Sinh trắc giúp em trả lời câu hỏi Tôi là ai?

Tại sao em học chuyên toán 6 năm nhưng em cảm thấy mình không thích những thứ về logic tính toán? Tại sao em học và làm việc với máy tính rất nhiều nhưng khi được trò chuyện, làm việc với con người em lại thấy vô cùng hạnh phúc? Tại sao em là người […]

Sinh trắc vân tay đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào?

Chị Hồng Vân hiện đang là technical assistant tại một bệnh viện tại Sydney, Úc. Khoảng thời gian trước, chị đã làm sinh trắc vân tay tại CAD. Dưới đây là chia sẻ của chị Hồng Vân về cảm nhận của chị khi tham gia sinh trắc vân tay và kết quả sau 8 tháng. […]