Óc Nhạy Bén là gì

Thông qua sinh trắc vân tay, bạn có thể xác định được bản thân là người có xu hướng phân tích và suy nghĩ kĩ lưỡng hay bạn thuộc kiểu người nhanh chóng hành động một cách quyết liệt mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Từ đó để có phương pháp và định hướng cho cuộc đời mình.

Nếu bạn là người có chỉ số óc phân tích cao thì bạn là người có xu hướng suy tính kĩ trước khi hành động. Người có óc phân tích cao là người có mật độ tế bào thần kinh não ở thùy trán nhiều hơn thùy trước trán

Ngược lại, nếu bạn có tỷ lệ óc năng động cao thì bạn có xu hành động ngay mà không cần suy tính quá kỹ. Người có óc năng động cao là người có mật tế bào thân kinh não ở thùy trước trán nhiều hơn thùy trán

thùy trán và thùy trước trán phát triển

Chỉ số chênh lệch của óc phân tích và óc năng động ở mức 0-12% là tốt nhất. Khi đó bạn có sự cân bằng giữa việc suy nghĩ và ra quyết định. Nếu chỉ số chênh lệch trên 20%, bạn cần ý thức rõ về bản thân và cần có giải pháp để cải thiện, để cân bằng lại giữa suy nghĩ và hành động.

Óc Phân Tích Cao

Đặc tính của người có óc phân tích cao:

Hành vi của người có óc phân tích cao:

Khuyến nghị dành cho người có óc phân tích cao:

Óc Năng Động Cao

Đặc tính của người có óc năng động cao:

Hành vi của người có óc năng động cao:

Khuyến nghị dành cho người có óc năng động cao:

Cách Đo Lường Chỉ Số Óc Nhạy Bén

Óc nhạy bén được tính dựa trên mật độ tế bào thần kinh của thùy trán và thùy trước trán, tức là chỉ số TFRC của ngón trỏ và ngón cái.

chỉ số tfrc của ngón cái và ngón trỏ cho ta biết khả năng phân tích và quyết định của một người
chỉ số tfrc của ngón cái và ngón trỏ cho ta biết khả năng phân tích và quyết định của một người

Lấy một ví dụ:

tính chỉ số óc nhạy bén
tính chỉ số óc nhạy bén

Tổng kết

Và đó là toàn bộ về óc phân tích và óc năng động, hy vọng bài viết cung cấp thông tin đúng nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *